Peppie en Kokkie

Verdeel het terrein in 2 vakken. In elk vak staat een ploeg, de peppies en de kokkies. De peppies gooien een bal over naar de kokkies met de woorden “Wij willen Olivier”. Als de kokkies er in slagen om de bal te vangen zonder dat deze de grond raakt dan zijn zij aan de beurt terug te gooien naar de peppies, bv. met “Wij willen Amber”.

Als de peppies de bal niet vangen, dan stapt Amber uit de ploeg van de peppies en gaat aan de zijkant staan. Het overgooien gaat daarna door. Amber komt daarna bij de eerste ploeg die de bal weet te vangen (zonder dat deze de grond raakt).

Als de bal buiten het vak komt, dan telt de gooi stomweg niet en is de gooi voorbij.

Dit spel is ook wel bekend als: 'Dood of levend'.