Kruip rugby

Spelers worden in twee groepen verdeeld en zitten aan weerszijden van het veld, ruim een meter achter de lijn. In het midden ligt de bal. De spelers van iedere groep krijgen een nummer.

De spelleider roept een nummer waarna van beide kanten een speler met dat nummer zo snel mogelijk naar de bal kruipt (altijd een hand aan de grond!). De spelers proberen de bal al kruipend aan de overkant over de lijn te duwen.

De spelleider kan ondertussen weer een nummer roepen zodat er vier spelers op het veld actief zijn. Dit kan uiteindelijk uitgroeien tot een enorme hoop duwende kruipers. Als er wordt gescoord of als de strijd te onoverzichtelijk wordt (of uit de hand dreigt te lopen), dan affluiten: iedereen keert terug achter de lijn en de bal wordt weer in het midden gelegd.

Verdeel de spelers in vier groepen en plaats ze rondom het vierkante veld. Er zullen nu per genoemd nummer altijd vier spelers in het veld komen.