Koppen vangen

De spelers staan in een kring en de leider staat in het midden met een voetbal. De leider gooit de bal naar een van de kinderen en roept “Koppen” of “Vangen”. De speler reageert op de juiste manier. Mislukt het, dan moet die gaan zitten. Het spel kan hierna moeilijker worden gemaakt door dezelfde commando’s te roepen maar dan van de spelers te verlangen dat ze precies het omgekeerde doen.