Zoeklicht

De spelers staan aan het ene eind van het speelveld terwijl een enkele speler of een begeleider aan het andere eind staat. Deze speler staat met zijn rug naar de andere spelers. Elke 5 seconden draait hij zich om, zet zijn zaklamp aan en zoekt gedurende 3 seconden het gebied af. Als een zich verplaatsende speler wordt gevangen in het zoeklicht, dan moet hij terugkeren naar de startlijn. Spelers die niet gevangen worden door het zoeklicht mogen blijven waar ze zijn - verder sluipen mag natuurlijk ook. De eerste speler die voorbij de zoeker kan komen, die wordt de nieuwe zoeker.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Tel tot tien
→ Annemaria Koekoek