Levend Risk

Levend Risk is een bosspel variant van het echte bordspel Risk. Het spelgebied (bij voorkeur bos) moet opgedeeld zijn in twee gedeelten. Centraal hierin staat het normale riskspelbord.

Fase 1

Het spel wordt gespeeld door minimaal 3 en maximaal 6 teams in de normale riskkleuren. De landen worden verdeeld middels een zoektocht. In één gedeelte van het spelgebied liggen kaartjes met daarop alle (risk)landen. De teams starten vanuit het centrale punt (speelbord) en gaan landkaartjes zoeken. Hiervoor hebben zij 10 minuten de tijd. Na 10 minuten moeten alle teamleden terug zijn. De teams worden eigenaar van die landen waarvan ze ook een kaartje hebben. Op elk land wordt een leger geplaatst. De landen die niet gevonden zijn in het zoekgebied zijn neutraal en krijgen 2 legers. Deze neutrale kunnen niet aanvallen.

Fase 2

Nadat de landen zijn verdeeld start het tweede gedeelte van het spel. Van elk team moet altijd 1 speler bij het spelbord blijven. Dit is de generaal. De rest van het team gaat legers zoeken in het andere gedeelte van het bos.

Het bordspel start pas op het moment dat het eerste team legers ontvangt. De generaal heeft, als hij aan de beurt is, twee opties: hij valt aan volgens de normale riskregels of hij wacht maximaal 1 minuut op versterking. Indien hij binnen de minuut legers ontvangt mag hij alsnog aanvallen anders gaat de beurt naar de volgende generaal. Na een minuut zonder aanval gaat de beurt altijd naar de volgende generaal. Buiten de versterkingen die de generaal uit het spelgebied ontvangt, krijgt hij ook elke ronde legers indien hij één of meerdere continenten bezit (ook dit volgens de normale risklegers).

De teamspelers in het bos hebben dus als taak zoveel mogelijk legers te verzamelen en deze in te leveren bij hun generaal. Echter kunnen zij ook beslissen spelers van andere teams te tikken. Dit is alleen zinvol indien die speler op dit moment ook meer dan één leger in bezit heeft. Tikt hij een speler die minder legers heeft dan hij, dan moet deze laatste zijn legers inleveren bij de tikker. Heeft iemand geen legers dan heeft dit geen consequenties en wordt verder gespeeld. Elke speler bepaalt zelf wanneer hij legers inlevert bij zijn generaal.

Afhankelijk van de snelheid waarmee de legers in het spelgebied gevonden worden, wordt een pauze ingelast waarbij alle spelers zich moeten verzamelen bij het spelbord en spelleiders opnieuw legers gaan verspreiden in het spelgebied. Na de pauze gaat het spel op de normale manier verder.

Winnen van spel

Het spel kan op twee manieren gewonnen worden:

 • Het team met de meeste landen in het bezit aan het einde van de spelduur heeft gewonnen.
 • Een team heeft de hele wereld veroverd.

Spelregels

 • In het eerste gedeelte van het spel wordt na 9 minuten een fluitsignaal afgegeven ten teken dat alle spelers terug moeten naar het spelbord. De landkaartjes van de personen die na 10 minuten nog binnenkomen tellen niet mee en die landen worden dus neutraal.
 • Gevonden kaartjes moeten zichtbaar gedragen worden.
 • In een straal van circa 10 meter rondom het spelbord mag niet getikt worden.
 • Tijdens het spel mag de rol van generaal wisselen onder de teamleden.
 • Legerkaartjes die worden ingeleverd worden onmiddellijk omgezet in legerstukken. De generaal mag geen reserves achter de hand houden.
 • Teamleden moeten altijd alle legerkaartjes inleveren.
 • Als na het tikken blijkt dat beide spelers een gelijk aantal legers in het bezit hebben, is er geen winnaar of verliezer en behoudt iedereen zijn legers.
 • Indien een team op het bord verslagen wordt, zijn ook alle teamleden uit het spel en moeten zij op het centrale punt blijven.

Tips voor de deelnemers

Wissel niet te vaak van generaal omdat hier mogelijk dan ook de strategie mee wijzigt. Je kunt ervoor kiezen om een speler continue als tikker te laten rondlopen en daarmee de andere teams te saboteren.

Taak leiding

 • Verspreiden van de land- en legerkaartjes.
 • Een leider blijft bij het bord
 • Leiding die geen specifieke taak heeft inzetten als scheidsrechters

Materiaal

 • Een compleet riskspel.
 • Landkaartjes overeenkomend met het riskspel.
 • Legerkaartjes in de verdeling 1, 5 en 10 legers. Afhankelijk van het aantal teams wordt per team de helft van de legers in het normale doosje verspreid.
 • Een touw of veter waaraan de gevonden legerkaartjes gehangen kunnen worden.