Dierengeluidenspel met spion

Als Dierengeluidenspel maar nu krijgen de spelers bij aanvang slechts één dier (elk groepje een ander dier natuurlijk). Dit dier zoeken ze op en daar krijgen ze een paraaf op het papiertje en een nieuw papiertje van een ander dier dat ze hierna moeten opzoeken - dit kan heel goed een dier zijn dat ze al eerder hebben bezocht. In het speelterrein lopen ook een of twee spionnen (of vossen) rond, voorzien van een zaklantaarn. Deze spionnen proberen op een van de groepen te schijnen en iemand van de groep te tikken. Lukt dit, dan gooit de spion met een dobbelsteen. De groep moet dan het aantal briefjes inleveren als er ogen worden gegooid.

In plaats van dobbelen kun je er ook voor kiezen om alle briefjes in te laten leveren, of juist maar één of twee.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Dierenjacht
→ Streepjesspel
→ Dierengeluidenspel
→ Fobieënspel
→ Dierengeluidenspel met papegaai